У МОЗ України відбулася презентація проекту Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я

11 Серпня 2014 13:14
hacklive.ru

hacklive.ru

7 серпня 2014 року у Міністерстві охороні здоров’я України відбулася публічна презентація та медіа-обговорення проекту Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я України.

У заході взяли участь представники МОЗ України, Інституту стратегічних досліджень, експерти, громадськість та журналісти.

Міністр охорони здоров’я Олег Мусій зазначив, що Урядом України та Президентом України Міністерству було поставлено завдання змінити існуючу систему охорони здоров’я. «В Кабінеті Міністрів України під Головуванням Прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань було проведено низку нарад. Міністерство враховуючи євроінтеграційний курс України, розробило сучасну національну модель охорони здоров’я європейського зразка. Принциповим при цьому є не реформування чи реанімація старого, а побудова нового на зовсім інших принципах», – сказав Міністр.

За його словами, проект Концепції розроблений висококваліфікованими фахівцями за активної участі провідних науковців та громадськості. Він пройшов широке обговорення, вперше за історію існування МОЗ України, редакція первинного документу змінювалася чотири рази через пропозиції громадськості. «В результаті ми отримали набагато якісніший документ, основною парадигмою якого є збереження громадського здоров’я», – підкреслив Олег Мусій.

Міністр назвав три принципові зміни, передбачені проектом Концепції. Це перехід до бюджетно-страхової моделі, за якої зберігається сучасний бюджет і запроваджується загальнообов’язкове державне медичне страхування. Запровадження громадсько-адміністративної моделі управляння, за якої МОЗ і управління охорони здоров’я на місцях управляють системою спільно з самоврядними організаціями, а громадськість долучена до процесу через наглядові, опікунські, громадські ради. Суттєва зміна у підготовці медичних кадрів – перехід до практичної підготовки спеціалістів на додипломному етапі та трьохрівневої підготовки на післядипломному етапі.

Міністр зазначив, що на пропозицію багатьох громадських організацій та міжнародних інституцій, які підтримали проект Концепції, при МОЗ створено Стратегічну дорадчу групу з питань реформування охорони здоров’я України для розробки Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 рр. – розширеного публічного документу, який буде презентований суспільству для того, щоб кожна людина зрозуміла що саме планується побудувати. Підсумком роботи Стратегічної дорадчої групи, до якої увійшли вітчизняні та міжнародні експерти, буде розробка поетапного плану дій з реалізації Концепції і Стратегії. «На кінець року ми плануємо підготувати деталізований чіткий документ, у якому буде прописано, який орган за що відповідає у побудові нової системи, також будуть визначені чіткі терміни виконання впровадження конкретних положень», – сказав Олег Мусій.

Олег Мусій запевнив, що Концепція буде запроваджуватись із залученням зацікавлених сторін – пацієнтів і медиків. Паралельно з існуючою системою охорони здоров’я будуватимуть нову. І тільки після побудови нової моделі і надання людям гідної альтернативи, стара система відімре.

«Я маю велику надію, що Президент України, Уряд і парламент візьмуть за основу майбутньої політичної діяльності побудову нової системи охорони здоров’я для українців. Адже соціологічними опитуваннями доведено, що для людей пріоритетом номер один є їхнє здоров’я», – наголосив Олег Мусій.

Начальник Управління реформ системи охорони здоров’я МОЗ України Костянтин Надутий зазначив, що метою концепції є збереження і зміцнення здоров’я населення задля всезагального блага, відтворення та примноження людського потенціалу держави та задоволення об’єктивних потреб населення у якісній медичній допомозі шляхом комплексної розбудови правових, управлінських, фінансово-економічних, структурних, інформаційних, міжсекторальних, комунікаційних та інших компонентів системи охорони здоров’я.

Побудова нової системи охорони здоров’я забезпечить:

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ТА СУСПІЛЬСТВА:

– збільшення якості та доступності послуг з ОЗ;

– перехід від подолання наслідків порушень прав пацієнтів до їх запобігання;

– зростання рівня задоволення населення послугами з ОЗ;

– створення для інвалідів та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища в системі ОЗ.

ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

– участь медичної громадськості та пацієнтів в реалізації політики в ОЗ, управлінні закладами охорони здоров’я;

– безперервність освіти та професійної підтримки як чинника професійного зростання та підвищення рівня економічного добробуту;

– підвищення соціального престижу та поваги до професії медичного працівника, рівня заробітної плати в ОЗ;

– ефективна економічна мотивація до продуктивної і якісної праці;

– законодавче врегулювання вимог професійної етики медичних працівників, правове та інституційне забезпечення самоврядності медичних професій.

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

– досягнення балансу між потребами населення у послугах з ОЗ, пріоритетами суспільства у сфері ОЗ і обсягами фінансових ресурсів, які спрямовуються на ці цілі;

– зміцнення трудового потенціалу за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності громадської охорони здоров’я.

З презентацією проекту Концепції можна ознайомитись за посиланням